0548-366715 info@kleintwennaar.nl
Checklist belastingaangifte

BENODIGDE GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 

DIGID CODE OF MACHTIGINGSCODE BELASTINGDIENST 
zorg dat deze beschikbaar en bruikbaar is bij een huisbezoek of via de e-mail toestuurt (machtigingscode) anders is het verzenden van de aangifte niet mogelijk. Een machtigingscode vraagt u aan via www.digid.nl/machtigen. Let u er svp op dat u de machtiging van het juiste belastingjaar aanvraagt.

INKOMEN
– jaaropgaven met betrekking tot inkomen, uitkeringen en dergelijke
– betaalde lijfrentepremies
– opgaaf van de zogenoemde factor A van uw pensioenfonds indien u een lijfrenteverzekering heeft
– ontvangen partneralimentatie

EIGEN WONING
– WOZ waarde van uw woning met peildatum van 1 januari van het voorgaande jaar
– hypotheekoverzicht met saldi per 1 januari en 31 december van het belastingjaar alsmede de in het jaar betaalde rente
– notarisafrekening van de aankoop/verkoop van uw woning indien van toepassing

BEZITTINGEN
– financiële jaaroverzichten met saldi per 1 januari met betrekking tot betaal-, spaar- en beleggingsrekeningen indien deze in totaliteit meer bedragen dan € 30.000,= bij alleenstaanden of € 60.000,= bij gehuwden/geregistreerd samenwonenden
– overzicht betaalde dividendbelasting indien u aandelen bezit
– overige bezittingen zoals tweede woning, uitgeleende gelden, alsmede schulden niet zijnde de eigen woningschuld

ZIEKTEKOSTEN (indien totaal boven de 300 euro) 
– overzicht van betaalde en niet vergoede ziektekosten met uitzondering van het wettelijk eigen risico van 385 euro en het vrijwillig eigen risico.
– indien van toepassing; extra kosten van een op medisch voorschrift noodzakelijk dieet
– indien van toepassing, het totaal aantal kilometers met eigen vervoer naar artsen voor u, uw partner en/of uw minderjarige kinderen

OVERIGE AFTREKPOSTEN (giften, verzekeringspremies, studiekosten en partneralimentatie) 
– indien van toepassing; betaalde giften voor zover meer dan 300 euro, betaalde premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en betaalde en niet vergoede studiekosten
– uw verzekeringspolissen i.v.m. mogelijke aftrekbare premies
– betaalde studiekosten indien meer dan 250 euro en indien u geen recht op studiefinanciering had
– betaalde partneralimentatie

VOORLOPIGE AANSLAG 
– betaalde of ontvangen voorlopige aanslag inkomstenbelasting indien u deze heeft ontvangen

Hulp nodig? Chat met ons