0548-366715 info@kleintwennaar.nl
Ons intern beloningsbeleid

De beloning van onze medewerkers bestaat volledig uit een vast salaris. De vaste salarissen zijn bij ons marktconform. Wij werken niet met variabele beloningen. Wij beoordelen en sturen onze medewerkers regelmatig aan op integer, solide en klantgericht handelen.