E-mail: info@kleintwennaar.nl    |   Bel: 0548-366715   |  inloggen NH1816  |  inloggen adviseur online
Hoe mogen we je helpen?

BENODIGDE GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 


DIGID CODE OF MACHTIGINGSCODE BELASTINGDIENST

zorg dat deze beschikbaar en bruikbaar is bij een huisbezoek of via de e-mail toestuurt (machtigingscode) anders is het verzenden van de aangifte niet mogelijk. Een machtigingscode vraagt u aan via www.digid.nl/machtigen. Let u er svp op dat u de machtiging van het juiste belastingjaar aanvraagt.


INKOMEN

– jaaropgaven met betrekking tot inkomen, uitkeringen en dergelijke
– betaalde lijfrentepremies
– opgaaf van de zogenoemde factor A van uw pensioenfonds indien u een lijfrenteverzekering heeft
– ontvangen partneralimentatie


EIGEN WONING

– WOZ waarde van uw woning met peildatum van 1 januari van het voorgaande jaar
– hypotheekoverzicht met saldi per 1 januari en 31 december van het belastingjaar alsmede de in het jaar betaalde rente
– notarisafrekening van de aankoop/verkoop van uw woning indien van toepassing


BEZITTINGEN

– financiële jaaroverzichten met saldi per 1 januari met betrekking tot betaal-, spaar- en beleggingsrekeningen indien deze in totaliteit meer bedragen dan € 50.000,= bij alleenstaanden of € 100.000,= bij gehuwden/geregistreerd samenwonenden
– overzicht betaalde dividendbelasting indien u aandelen bezit
– overige bezittingen zoals tweede woning, uitgeleende gelden, alsmede schulden niet zijnde de eigen woningschuld


ZIEKTEKOSTEN (indien totaal boven de 300 euro)

– overzicht van betaalde en niet vergoede ziektekosten met uitzondering van het wettelijk eigen risico van 385 euro en het vrijwillig eigen risico.
– indien van toepassing; extra kosten van een op medisch voorschrift noodzakelijk dieet
– indien van toepassing, het totaal aantal kilometers met eigen vervoer naar artsen voor u, uw partner en/of uw minderjarige kinderen


OVERIGE AFTREKPOSTEN (giften, verzekeringspremies en partneralimentatie)

– indien van toepassing; betaalde giften voor zover meer dan 300 euro, betaalde premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 
– uw verzekeringspolissen i.v.m. mogelijke aftrekbare premies
– betaalde partneralimentatie


VOORLOPIGE AANSLAG 

– betaalde of ontvangen voorlopige aanslag inkomstenbelasting indien u deze heeft ontvangen

Hypotheekrente al vanaf: (Bekijk hier alle rentes)
meer informatie
Hypotheek oversluiten. Wat levert dat op?
meer informatie
Wat gaat de hypotheekrente doen? Stijgen of dalen?
meer informatie