E-mail: info@kleintwennaar.nl    |   Bel: 0548-366715   |  inloggen NH1816  |  inloggen adviseur online
Hoe mogen we je helpen?

Fiscaal Service Abonnement

Omdat mensen jaarlijks te maken krijgen met de Belastingdienst door bijvoorbeeld de verplichte aangifte of aanvraag/wijziging huur-, kinder-en/of zorgtoeslag, hebben wij het fiscale service abonnement (fsa) voor particulieren geïntroduceerd. U bent dan voor een vast bedrag per kalenderjaar verzekerd van deskundige begeleiding en verzorging van uw jaarlijkse belastingaangiftes en aanvragen / wijzigingen van toeslagen. Tevens kunt u gedurende het jaar kosteloos al uw fiscale vragen aan ons stellen.

Vanaf slechts € 150,= per jaar verzorgen wij voor u jaarlijks:

 • de aangifte inkomstenbelasting (1 belastingjaar)
 • de aanvraag / wijziging voorlopige teruggaaf
 • de aanvraag / wijziging huurtoeslag
 • de aanvraag / wijziging zorgtoeslag
 • de aanvraag / wijziging kinderopvangtoeslag
 • de aanvraag / wijziging kindgebonden budget
 • overige fiscale vragen gedurende het kalenderjaar met betrekking tot uw aangifte inkomstenbelasting en/of toeslagen

Bovendien voeren wij namens u bezwaar tegen de Belastingdienst mocht de door ons ingevulde aangifte inkomstenbelasting afwijken van de door de Belastingdienst vastgestelde definitieve aanslag. Wij staan namelijk garant voor de kwaliteit van het door ons geleverde werk.

Indien u een fiscaal service abonnement afneemt die tevens geldt voor uw fiscaal partner, berekenen wij hiervoor een geringe toeslag. Klik hier voor onze tarieven.

U kunt het fiscale service abonnement aanvragen door onderstaand contactformulier in te vullen.

Nadere voorwaarden Fiscaal Service Abonnement

 • Een fiscaal service abonnement heeft betrekking op een kalenderjaar en loopt van 1 januari tot en met 31 december van het jaar waarin het service abonnement wordt afgesloten.
 • Tussentijdse beeindiging van het abonnement gedurende het kalenderjaar leidt niet tot een restitutie van de abonnementskosten.
 • Het abonnement wordt niet automatisch verlengd na afloop van het kalenderjaar. U zit derhalve nimmer aan een abonnement vast.
 • Eventuele reiskosten in verband met een huisbezoek zijn niet inbegrepen in de prijs van een fiscaal service abonnement en worden na overleg apart in rekening gebracht.
 • In het abonnement zit 1 aangifte Inkomstenbelasting inbegrepen tenzij u een abonnement met fiscaal partner hebt, dan zijn 2 aangiftes Inkomstenbelasting inbegrepen.
 • U kunt kosteloos gedurende het gehele jaar uw fiscale vragen aan ons stellen. Dit geldt alleen voor die vragen die binnen een kwartier (15 minuten) door ons zijn te beantwoorden. Indien uw vraag niet binnen 15 minuten door ons is te beantwoorden in verband met bijvoorbeeld de complexiteit van de vraag, zullen wij dit vooraf aan u kenbaar maken. Mogelijk dienen er dan separate kosten in rekening te worden gebracht.

Maak een complete hypotheekbegroting
meer informatie
Hypotheekrente al vanaf: (Bekijk hier alle rentes)
meer informatie
Wat gaat de hypotheekrente doen? Stijgen of dalen?
meer informatie