E-mail: info@kleintwennaar.nl    |   Bel: 0548-366715   |  inloggen NH1816  |  inloggen adviseur online
Hoe mogen we je helpen?

Middeling

De fiscale middelingsregeling is bedoeld om mensen tegemoet te komen die een sterk wisselend karakter hebben.

Bij een sterk wisselend inkomen waarbij u bijvoorbeeld het ene jaar wel ca 50% belasting betaalt en het andere jaar niet, kan de situatie ontstaan dat u meer belasting betaalt dan het geval zou zijn als er een meer gelijkmatige verdeling van het hetzelfde inkomen zou zijn geweest. Via de mogelijkheid tot middeling van inkomen komt de Belastingdienst deze mensen tegemoet. De middeling kan worden aangevraagd over drie opvolgende jaren.

Middeling van inkomen kan zinvol zijn als:
– uw inkomen sterk wisselt, bijvoorbeeld een eenmalige ontslaguitkering/transitievergoeding, hoge bonus/
winstuitkering of afkoop alimentatie;
– u ondernemer bent en sterk wisselende resultaten heeft behaald, of uw oudedagsreserve
vrijvalt of stakingswinst heeft behaald.
– u van baan bent gewisseld of meer/minder bent gaan werken

Het middelingsverzoek kan worden gedaan nadat de desbetreffende aanslagen definitief zijn en dient binnen 3 jaar hierna plaats te vinden. Let op: de middelingsregeling is vervallen per 1 januari 2023. Dat betekent dat het laatste tijdvak waarover u kunt middelen is 2022, 2023 en 2024. 

Hypotheekrente al vanaf: (Bekijk hier alle rentes)
meer informatie
Wat gaat de hypotheekrente doen? Stijgen of dalen?
meer informatie
Maak een complete hypotheekbegroting
meer informatie